Translation

Exchange Rates

يونيو 14, 2022


דולר ארה"ב 3.446 0.17%
אירו 3.594 -0.13%
דינר ירדני 4.860 0.17%
ליש"ט 4.172 -0.51%
פרנק שוויצרי 3.466 0.12%
100 ין יפני 2.567 0.40%

Data courtesy of Bank of Israes

קרן מנדל מחפשת חבר סגל למרכז להכשרה למנהיגות

هيئة التحرير, 5/4/2012

קרן מנדל מחפשת חבר סגל למרכז להכשרה למנהיגות שנמצא בתהליכי הקמה בצפון

קרן מנדל פועלת על בסיס האמונה שמנהיגים מצטיינים – המונעים מחזון בעל עוצמה – הם המפתח לשיפור החברה וחייהם של אנשים ברחבי העולם. קרן מנדל – ישראל הקימה עד היום שני מוסדות מרכזיים: מכון מנדל למנהיגות בירושלים ומרכז מנדל למנהיגות בנגב, ונמצאת בתהליכי כניסה לפעילות באזור הצפון. הפעילות בצפון תתבסס על התפיסה שמנהיגות משמעה יכולת לחולל שינוי בארגונים ובמוסדות, לאור חזון המושתת על תפיסת עולם מגובשת, תרגומו לתכניות מעשיות ויישומן. הפעילות נועדה להכשיר מנהיגות מקומית, באמצעות תכניות ארוכות טווח, המגבשות קבוצה של מובילי שינוי ביישוב או באזור ומשפרות את יכולתם להנהיג את השירותים הציבוריים במקום בתחומי חברה מגוונים – חינוך, רווחה, תרבות, תכנון, בריאות ועוד. בתוכניות אלה אמורים להשתתף בעלי תפקידים ופעילים מרכזיים שהם בעלי יכולות ומחויבות לעבוד ולתרום לקהילה בה הם חיים. אחד הביטויים האפשריים לתפיסה זו הוא תכניות המותאמות לכל ישוב או אזור, בהן מתנהל תהליך אישי וקבוצתי של למידה מעמיקה, חשיבה ודיונים, המשלבים באופן הדוק והדדי תיאוריה וידע אקדמי עם פרקטיקה וידע מעשי. תכניות מסוג זה מתפרסות על פני שנתיים, בהיקף של כ-400 שעות אקדמיות.

היקף העסקה: 60%. אפשרות להרחבה בעתיד

תיאור תפקיד: חבר סגל במרכז מנדל שנמצא בתהליכי הקמה באזור הצפון. במסגרת זו, בין היתר, ניהול משותף של תכניות להכשרה למנהיגות על כל ההיבטים שלהן, כולל הקמה, תכנון, תיאום, כתיבת תכנית לימוד, הוראה, והנחייה של קבוצות ועמיתים. התכנית צריכה להיות מתואמת עם ההנהלה וצוות הארגון ואמורה ליישם את התפיסה של קרן מנדל להכשרה למנהיגות מבוססת מקום. סביבת העבודה הנה חושבת, דינמית, ומאתגרת.

• עבודה צמודה עם איש סגל נוסף בניהול תכניות • הוראה בתכנית ובתכניות נוספות למנהיגות של קרן מנדל • הנחייה של קבוצות והנחייה אישית של עמיתים • אחריות מלאה על כל מרכיבי התכנית, בכפיפות ו-accountability להנהלת הארגון: o בניית קשרים עם רשויות מקומיות וארגונים נוספים o גיוס ומיון משתתפים o בניית תכנית לימודים דינמית, יצירתית, ומותאמת לצרכי המקום o בניית מערכים לשיעורים ולסדנאות o זיהוי קשיים במהלך התכנית, הבנה של אתגרים, והתמודדות יצירתית עמם o ניהול שוטף של כל ענייני התכנית, כולל תקציב, תיאומים מול מרצים אורחים, ארגון סיורים וכיו"ב. • מעורבות בפיתוח הפעילות של קרן מנדל באזור הצפון, כולל: o סיוע בהקמה של מרכז מנדל באזור הצפון o פתיחת תכניות חדשות למנהיגות מקומית ומקצועית o בנייה ושימור של מערכות יחסים עם רשויות מקומיות, מוסדות ממשלתיים, ארגוני חברה אזרחית, ואנשי מפתח נוספים בקהילות המקומיות